Akta osobowe treść informacji uAkta osobowe treść informacji u pracodawcy posiadającego regulamin pracy i Celem wpisu na blogu jest wyobrażenie od strony praktycznej zagadnień połączonych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska dla kogo akta osobowe Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dodatkowo kto przechowuje akta osobowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania oznacza to można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności i w jaki sposób długo takie zaświadczenie jest aktualne, lub umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna dodatkowo jakim sposobem prawidłowo zabić z akt pracowniczych transkrypcja zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie wpisu na blogu uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Zobacz Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Nowe reguły prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy o zmianie dla kogo nowe akta osobowe niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych również ich elektronizacją. Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy dodatkowo przebiegu zatrudnienia. Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy. Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika. Pozostała dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.

Najnowsze artykuły:

Top