Controlling kiedy audyt wewnętrzny audytControlling - kiedy audyt wewnętrzny audyt ma ukazać słuchaczom korzyści wynikające z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem także przedstawić alternatywne koncepcje podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa. Ma tak jak za zwieńczenie nauczyć słuchaczy praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) dodatkowo kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI). Audyt dostarczy również wiedzy odnośnie do efektywnego budżetowania i istoty tworzenia biznesplanów, także na rzecz całego przedsiębiorstwa, jakże też szczególnych przedsięwzięć. Cel wpisu o audycie: zrozumienie poprzez uczestników istoty controllingu jako jednego z systemów zarządzania przedsiębiorstwem, zasugerować uczestników, że controlling nie polega na permanentnym kreowaniu i analizowaniu raportów lecz na doskonaleniu procesów biznesowych, wykazanie różnicy pomiędzy analizą finansową a controllingiem, gdzie controlling w swojej istocie nie kończy się na danych finansowych, a swoją domeną audytor kto to jest obejmuje wszystkie dane kwantyfikowalne (liczbowe) w przedsiębiorstwie, ukazanie słuchaczom korzyści wynikających z funkcjonowania systemów controllingowych, jakim sposobem zarówno wyobrażenie alternatywnych koncepcji podejścia do obszaru kosztowego przedsiębiorstwa, oświata praktycznego posługiwania się kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS) oraz kluczowymi wskaźnikami skuteczności (KPI), przekazanie informacji na temat efektywnego budżetowania i istoty tworzenia firma planów, zarówno na rzecz całego przedsiębiorstwa, jakim sposobem też szczególnych przedsięwzięć. Korzyści dla uczestników wpisu o audycie: poznanie szerokiego spektrum narzędzi controllingu strategicznego i operacyjnego, nabycie umiejętności „controllingowego myślenia”, zdobycie praktycznej wiedzy z aspektu kiedy audyt w gminie optymalizacji procesów, poznanie różnych ujęć kosztowych stosowanych w controllingu, zrozumienie zasad poprawnego budżetowania, zaznajomienie się z koncepcją „zarządzania ułożenie ciała budżetem”, pozyskanie znajomości z praktycznego stosowania KPI, poznanie struktury biznesplanu i jego roli w firmie. Adresaci wpisu o audycie:, kontrolerzy finansowi, kontrolerzy kosztów, kandydaci na kontrolerów finansowych,, osoby chcące uszlachetniać swoje umiejętności analityczne, kierownicy komórek organizacyjnych, dyrektorzy finansowi, osoby zarządzające finansami, analitycy finansowi pragnący poszerzać soje horyzonty.

Najnowsze artykuły:

Top