Usługi budowlane Odroczony podatek dochodowyUsługi budowlane Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych na usługi budowlane zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć m. in.: w jaki sposób ująć kontrakty długoterminowe w rachunkowości przedsiębiorstw? Jakie są jakie usługi budowlane wykluczają z ryczałtu metody wyceny i ujęcia w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów połączonych z realizacją kontraktów długoterminowych? Jak określić moment rozpoczęcia i zakończenia kontraktu, przypadający na różne okresy sprawozdawcze? Celem usług budowlanych jest zapoznanie uczestników z zasadami ewidencji, rozliczania i prezentacji w sprawozdaniu finansowym informacji o niezakończonych kontraktach na wykonanie usług. Podczas zajęć uczestnikom zostaną przekazane użyteczne umiejętności dotyczące ewidencji, rozliczania i prezentacji kontraktów. usługi budowlane przedstawia podobieństwa i różnice pomiędzy KSR 3 i MSR 11 Umowy o usługę budowlaną. Korzyści dla uczestników usług budowlanych: Usługi budowlane KSR 3 a MSR 11 Umowy o usługę budowlaną,Usługi budowlane Szacowanie stopnia zaawansowania czy usługi budowlane są zwolnione z vat umowy za pomocą grupy różnych metod,Usługi budowlane Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych,Usługi budowlane Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych Przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania i ujmowania długoterminowych umów w sprawozdaniu finansowym. Adresaci usług budowlanych: osoby, które mają obecnie kiedy usługa budowlana jest wykonana innymi słowy w przyszłości będą miały do czynienia z umowami długoterminowymi – w szczególności z branż budowlanej także informatycznej, głównych księgowych, księgowych, a także kierowników różnego szczebla, odpowiedzialnych za prowadzenie długoterminowych planów np. budowlanych czyli IT lub Usługi budowlane Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości Niezakończone usługi budowlane,Usługi budowlane Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy,Usługi budowlane Koszty umów budowlanych,Usługi budowlane Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych)

Najnowsze artykuły:

Top