Ceny transferowe podstawa opodatkowaniaCeny transferowe podstawa opodatkowania w imporcie towarów celem artykułu eksport pośredni i bezpośredni – konsekwencje dla rozliczania VAT o cenach transferowych jest wyobrażenie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych powiązanych z obrotem i transportem towarów. Uczestnicy będą mogli zaznajomić się także z zasadami rozliczania podatku Vat w przypadku dostaw i nabyć towarów na terytorium Unii Europejskiej jak i z ułożenie ciała Unii niemniej jednak dodatkowo z tematyką rozliczania usług transportowych, które w przepisach podatkowych zostały uregulowane w sposób szczególny. artykuł o cenach transferowych zostało opracowane w taki sposób, iżby pokazać nie tylko typowe operacje dostawy towarów i świadczenia usług transportu, pomimo tego tak jak ma na uwadze rożne powiązania zachodzące wśród tymi operacjami gospodarczymi, jak na przykład: refakturowanie usługi transportowej, dostawa towarów włącznie z transportem bądź nabycie w innym państwie towarów niezbędnych do wyświadczenia usługi transportowej innymi słowy świadczenie usług dodatkowych do usługi transportu towarów. Całość prowadzona jest w oparciu o aktualne przepisy podatkowe z uwzględnieniem najnowszych wykładni i wyroków sądowych powiązanych z poruszaną tematyką. Polecamy również paragraf o cenach transferowych: Zwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej. Korzyści na rzecz uczestników artykułu o cenach transferowych: poznanie zasad rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami, usystematyzowanie informacji powiązanej z rozliczaniem podatku VAT od obrotu i transportu towarów, poznanie najnowszych egzegezy podatkowych i wyroków sądowych, nabycie umiejętności poprawnego klasyfikowania rozliczanych transakcji, poznanie zasad poprawnego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT, nabycie umiejętności samodzielnego sporządzania odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych.

Najnowsze artykuły:

Top