kadry i płace dla biur rachunkowychkadry i płace dla biur rachunkowych Pierwszego stycznia weszła w życie Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Pomimo tego, że o PPK jest w mediach głośno, wciąż pragnienie merytorycznej, szczegółowej wiedzy odnośnie do ich wdrażania. Najwięksi pracodawcy będą musieli zmierzyć się z tym wyzwaniem wprzódy 1 lipca tego roku, a następni kolejno w sześciomiesięcznych odstępach. Przypominamy, że do grona osób podlegających PPK zaliczają się nie tylko etatowi pracownicy, mimo to zarówno osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia. Wychodząc vis-a-vis oczekiwaniom środowiska pracodawców, mamy rozkosz zaprosić na punkt o Pracowniczych Planach Kapitałowych Praktyczne aspekty przygotowania przedsiębiorców do PPK. Artykuł o Pracowniczych Planach Kapitałowych pozwoli uzyskać wiedzę na temat wdrażania PPK dodatkowo tego, co się z poprzednio wiąże, w szczególności w jak rozliczyć zadaniowy system czasu pracy perspektywie najbliższych miesięcy. Swoją wiedzą podzielą się praktycy – eksperci z aspektu prawa pracy, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych. Wydarzenie skierowane jest do: dyrektorów, menedżerów i specjalistów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. W artykułu zostaną omówione następujące tematy: Cel i ramy prawne PPK a rozległy widok działania pracodawców. Kiedy i jakie działania pracodawca powinien podjąć w związku z PPK? Perspektywa najbliższych miesięcy – jakie działania trzeba podjąć poprzednio odprowadzimy pierwszą składkę (w tym wybór firmy). Schemat operacyjny procesu obsługowego. Obowiązki pracodawcy a obowiązki dostawcy programu PPK. Aspekty użyteczne przetwarzania danych poprzez pracodawców w związku z funkcjonowaniem PPK a RODO. Zobacz kadry i płace krok po kroku

Najnowsze artykuły:

Top