Nowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonejNowe prawo roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co to prawa własności intelektualnej dodatkowo niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w zakresie prowadzenia postępowania w kwestiach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma szczególnie na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również na rzecz osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej czyli stykają się roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem obowiązku udzielenia informacji z takimi problemami w pracy. Na co to Postępowania szczególne i zabezpieczenie roszczeń jest prawo własności intelektualnej zapraszamy tak jak kadrę menedżerską podmiotów, jakich produkty innymi słowy usługi oparte są na własności intelektualnej, a w szczególności kadrę kierowniczą z branży nowych technologii, IT czy innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jak będzie definicja sprawy własności intelektualnej wyglądało ewentualne postępowanie w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeżeli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakim sposobem i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z zakresu własności intelektualnej, który trybunał co to jest prawo własności intelektualnej jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC towarzysząca sprawom z obszaru własności intelektualnej.

Najnowsze artykuły:

Top