Samodzielny księgowy Aktywa obrotowe – przykłady praktyczneSamodzielny księgowy - Aktywa obrotowe – przykłady praktyczne jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do realizowania zawodu księgowego (kod zawodu 241103), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty rachunkowości i sprawozdawczości mikro i małych jednostek, uczą się podstawowych zagadnień zgrupowanych z opodatkowaniem, działalnością gospodarczą, kadrami i rozliczeniem pracowników. Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To drugi faza zawodu księgowego, który otwiera Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów operacyjnych drogę do zdobycia tytułu głównego księgowego dodatkowo dyplomowanego księgowego. W ramach księgowości, pod okiem doświadczonego wykładowcy - praktyka: zdobędziesz kompetencje w obrębie zawodu rachunkowy (kod zawodu 241103), zdobędziesz umiejętności niezbędne do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, poznasz zadania z aspektu działalności gospodarczej, poznasz zagadnienia z obszaru ewidencji podatkowych, poznasz zadania z zakresu podatku dochodowego, poznasz zadania z aspektu prawa pracy, poznasz zagadnienia z obszaru podatku VAT, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w zakresie majątku trwałego, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w zakresie majątku obrotowego, poznasz teoretyczne i użyteczne zagadnienia w obszarze pasywów jednostki, poznasz teoretyczne i praktyczne zagadnienia w obszarze przychodów i kosztów, poznasz teoretyczne i praktyczne zadania w obszarze organizacji rachunkowości, poznasz teoretyczne i pożyteczne zagadnienia w zakresie sprawozdawczości jednostek, przećwiczysz różne operacje gospodarcze w praktyce, nauczysz się rachunkowości komputerowej na przykładzie programu Symfonia Ewidencja zdarzeń gospodarczych z zakresu przychodów i kosztów finansowych FK. Adresaci wpisu: osoby, jakie niedawno rozpoczęły pracę w działach księgowości,posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie, osoby, które zamierzają podjąć pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, które świeżo podjęły pracę na stanowisku samodzielnego księgowego, osoby, jakie zamierzają zdobyć kompetencje w ramach kodu zawodowego (241103), osoby, które chcą sporządzić się do kursu Głównego księgowego, właściciele firm, które prowadzą pełną rachunkowość, kierownicy jednostek na całkowitej rachunkowości.

Najnowsze artykuły:

Top