Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcyOdpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Jest niemal pewne, że sprawa nowego kodeksu pracy – a jeśli nawet nie formalnie całego kodeksu, to oryginalnych standardowych ustaw – wróci do Sejmu z niemal 100-procentową pewnością wejścia w życie od 1 stycznia 2020 r. wróci zaraz po wyborach. Zmiany w kodeksie pracy przewidują miedzy innymi ujednolicenie czasu urlopu. Po zmianach pracownikom ma przysługiwać 26 dni wolnych od pracy. Takie przemiany jednak będą miały swoją konsekwencję. Według śmiałych przepisów w kodeksie pracy, po zmianach będzie przedawnienie urlopu. Według nowego kodeksu pracy, jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu za wiadomy rok, w tym samym roku, ma okres na odrobienie zaległości w odpoczywaniu tylko do kresu I kwartału roku następnego. Gdy tego nie zrobi, wczasy przepadnie. Duże zmiany zostaną wprowadzone podobnie w obszarze prowadzenia akt osobowych pracownika. Zgodnie ze zmienionym art. 94 ust. 9a) k.p. pracodawca będzie mógł przewodzić i utrwalać dokumentację w kwestiach związanych ze stosunkiem pracy także akta osobowe pracowników w postaci papierowej innymi słowy elektronicznej. Kolejne zmiany wprowadzane w kodeksie pracy powodują, że jeszcze częściej możliwe są przypadki, jak w ciągu dnia roboczego przypadają również okresy pracy, w jaki sposób i różne nieobecności pisma procesowe prawo pracy rozliczane godzinowo. Powstaje wówczas pytanie, jak rozliczyć dodatkową pracę przypadającą w takich dobach. Bywa też, że po dłuższych urlopach kierownicy czasem wzywają pracownika do pracy wcześniej niż o godzinie zaplanowanej w rozkładzie. To również powoduje problem z rozliczaniem takiej pracy. Pojawiają się też wątpliwości przy rozstrzyganiu, czy dana nadgodzina będzie dobowa, lub średniotygodniowa.

Najnowsze artykuły:

Top