Rachunkowość finansowa Faktura jako podstawowe narzędzieRachunkowość finansowa - Faktura jako podstawowe narzędzie rozliczania podatku VAT od asystenta do biegłego rewidenta! - takie hasło jest myślą przewodnią art prawa ręka ds. księgowości. To pierwszy, jednakowoż nader poważny krok na drodze kształcenia zawodowego księgowych, na rzecz osób które ostatnio pracują w działach rachunkowości innymi słowy chcą nie wcześniej taką pracę podjąć. Słuchacze poznają podstawy rachunkowości, podstawy aktywności gospodarczej, podstawy czym się różni rachunkowość finansowa od zarządczej podatków oraz podstawy prawa pracy. Mogą dodatkowo zdobyć umiejętności fakturzystki/ty, ponieważ w rachunkowość finansowa w przykładach trakcie art omawiane są zagadnienia związane z fakturami i podatkiem VAT także pracą w systemie Symfonia Handel. Dużo firm poszukuje pracowników na stanowisko asystenta do spraw księgowości, oferuje stabilne miejsce pracy i możliwości rozwoju zawodowego, zachęcając przykładowo do dalszego kształcenia na kursie samodzielnego księgowego. Ten zajęcia jest adresowany zarówno do właścicieli i osób zarządzających firmami prowadzącymi pełną rachunkowość, jacy nie znają jej podstaw. Jego ukończenie gwarantuje sprawną komunikację z działem księgowości lub biurem rachunkowym również niweluje wiele niepotrzebnych nieporozumień pomiędzy księgowym a kierownikiem jednostki. Rachunkowość małych i mikro jednostek i ich specyfika staje się jasna i zrozumiała. Gwarantujemy minimum teorii i wartość maksymalna praktyki! Celem artykułu na blogu jest wszechstronne przygotowanie słuchacza do uzyskiwania zawodu księgowego (kod zawodu 331301), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz obszaru jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Uczestnicy poznają wszelkie niezbędne aspekty posługiwania się dokumentami księgowymi i urządzeniami ewidencyjnymi, zapoznają się z ogólnymi zasadami opodatkowania i prowadzenia ewidencji podatkowych, uczą się księgowania typowych operacji gospodarczych a również sporządzania sprawozdania finansowego małych i mikro jednostek. W jego trakcie przekazywane są zarówno umiejętności niezbędne na samodzielnym stanowisku fakturzystki/ty. Kurs może być pomocny również dla kierowników jednostki firm prowadzących pełną rachunkowość. To pierwszy stadium zawodu księgowego, który otwiera drogę do zdobycia tytuły samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyplomowanego księgowego. Biegli rewidenci również kiedyś uczyli się podstaw zawodu, toteż przyświeca mu nasze jednostka słownikowa – Od asystenta do biegłego rewidenta!

Najnowsze artykuły:

Top