symfonia kadry i płace


Od w sposób znaczny zmieniły się normy wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca winien niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza posuwać się z poprzednio zatrudnienia, w środku dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało również rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, jakie zawiera nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy. W artykule w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe reguły wystawiania świadectwa pracy, kwestie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy dodatkowo wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W publikacji artykułu w detalach omówiono, w który sposób prawidłowo punkt po punkcie wypełnić zawartość świadectwa pracy z uwzględnieniem m.in. informacji o skorzystaniu poprzez pracownika z upoważnień związanych z rodzicielstwem. W lekturze opisano poza tym tabelaryczne zestawienie zmian w prawie pracy, jakie obowiązują od Zamieszczono tak jak odpowiedzi na przeważnie pojawiające się pytania dotyczące egzegezy zmienionych przepisów. Pisarze omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują metody rozwiązania problemów. Czytelnicy znajdą tutaj tak jak tekst kodeksu pracy po zmianach również wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy wzór świadectwa pracy oraz przykłady jego wypełnienia. PORADNIKI KADROWE

Najnowsze artykuły:

Top