nauka księgowości od czego zacząć


foto

Dodany: 2020-06-17
Kategoria: Inne
Komentarze: 0

Odpisy aktualizujące należności

Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetki za zwłokę. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca obszar upełnomocnień również obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne aspekty ewidencji księgowej jednostek oświatowych Najbardziej ogólne normy ewidencji, specyficzne dla jednostek.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-06-17
Kategoria: Rachunkowość
Komentarze: 0

3 plan kont organizacji pozarządowej; 4 normy ujmowania

Zobacz kto podpisuje sprawozdanie finansowe fundacji i zależność sprawozdania finansowego – po raz pierwszy za 2019 rok nowy układ zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości! Obecne wydanie artykułu o fundacjach i stowarzyszeniach zważa szereg niezwykle ważnych przemian na rzecz fundacji i stowarzyszeń wynikających z nowelizacji ustawy o rachunkowości, aktualnych od 26 stycznia.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top