Rachunek przepływów pieniężnych


foto

Dodany: 2020-04-17
Kategoria: Inne
Komentarze: 3

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Rachunek

Skutki zmian kursów wymiany walut obcych. Rachunek zysków i strat sporządzany przez zakłady ubezpieczeń. Do aktywów pieniężnych zalicza się zarówno inne aktywa finansowe, w tym w szczególności naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne za miesięcy od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia innymi słowy założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top