świadectwo pracy 1/2 etatu wzór


foto

Dodany: 2020-06-10
Kategoria: Umowy o pracę
Komentarze: 0

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodatkowo ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top