wzorcowa dokumentacja haccp - sklep spożywczy


foto

Dodany: 2020-05-07
Kategoria: HACCP
Komentarze: 1

Praktyka higienicznej HACCP GHP poradniki W przeciwieństwie

Praktyka higienicznej HACCP GHP poradniki. W przeciwieństwie do obecnie dyrektyw, nie działają wprost na przedsiębiorcę a przepisy krajowe, nowe przepisy Unii Europejskiej przygotowane w formie rozporzadzeń, działają wprost na przedsiębiorcę urzędową kontrolę żywności i są nadrzędne krajowych, mogłyby być z niezgodne z ich.

Zobacz więcej ...


foto

Dodany: 2020-05-06
Kategoria: HACCP
Komentarze: 1

Każdy podmiot na rynku w produkcji

Każdy podmiot na rynku w produkcji obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, zgodnie z ustawą z dnia sierpnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z r. Nr , poz. z późn. zm.) jest obowiązany przestrzegać w zakładach zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) dobrej praktyki higienicznej (GHP).Zasady GMP i GHP powinny być zapisane i ujęte w formie procedur, instrukcji, gwarantując powtarzalne i bezbłędne wykonywanie.

Zobacz więcej ...


Najnowsze artykuły:

Top