Odprawy pieniężne – dla kogo i w jakiej wysokości?Odprawy pieniężne – dla kogo i w jakiej wysokości? punkt o kadrach umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy na temat zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia reguły rozwiązywania umów o pracę, zarówno w zakresie indywidualnych stosunków pracy w jaki sposób i stosunków zbiorowych. Pracownicy dowiedzą się co umowa o pracę powinna zawierać,jak wygląda umowa o pracę,jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę,kiedy umowa o pracę jest nieważna,która umowa o pracę jest najkorzystniejsza podobnie w jakich sytuacjach Konsultacja związkowa wypowiedzenia opcja rozwiązania umowy jest ograniczona dodatkowo jakie prawa i obowiązki mają pracodawcy i pracownicy. Artykuł o kadrach skierowane jest do pracowników działów kadr i działów HR, HR Business Partnerów, kadry zarządzającej. Dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy status pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej dodatkowo na dokonanie skrócenia okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest wówczas poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w rozlicznych okresach. W trakcie artykułu szczegółowo przeanalizowane zostaną reguły możliwej elektronizacji akt osobowych oraz kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną zarówno niezbędne przemiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej zaprezentowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym także w systemach klasy EZD. Poruszone będą podobnie kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania.

Najnowsze artykuły:

Top